O firmie

O NAS

ENERGIA GAZ jest polską firmą, działającą na rynku gazu płynnego w województwie śląskim oraz ościennych województwach od 2016 roku. Choć firma jest stosunkowo młoda, tworzą ją ludzie z dwudziestoletnim  doświadczeniem w branży gazowej.

4 maja 2016 roku Spółka otrzymała koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Jako koncesjonariusz jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących jakości paliw ciekłych,ochrony środowiska oraz do posiadania wymaganych zezwoleń i uzgodnień.

Własna Rozlewnia Gazu Płynnego w Rybniku posiadająca status składu podatkowego nadany decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, które znajdują się w zakładzie.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład są systematycznie realizowane oraz kontrolowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Rybniku.

Oferowany gaz jest nowoczesnym źródłem energii, spełniającym wymogi Europejskiej Normy dla LPG PN-EN-589 oraz normę grzewczą PN-C-96008:1998. Nie stwarza on żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i jest jednocześnie paliwem uniwersalnym, bardzo wygodnym w użyciu, ekonomicznym i alternatywnym względem innych nośników energii.

Rozbudowana sieć punktów sprzedaży gazu w butlach, duża powierzchnia zbiorników magazynowych, bocznica kolejowa oraz nowoczesne urządzenia technologiczne gwarantują ciągłość dostaw.

Możemy zapewnić Państwu w pełni kompleksową i terminową obsługę w zakresie dostaw gazu oraz montażu zbiorników.

Nasi Klienci cenią nas za profesjonalizm, kompetencję pracowników, terminowe dostawy, atrakcyjne ceny i co najważniejsze: najwyższej jakości produkt.