KONTAKT


Siedziba Firmy

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Kłokocińska 51
44-251 Rybnik

NIP 6423193328
REGON 363515154
KRS 0000597322

Konto PKO BP SA 23 1020 2472 0000 6102 0497 0796

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego kapitał zakładowy/kapitał opłacony 300.000 PLN

Biuro

czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.

(32) 422 61 71

+48 512 875 479

 

Instalacje/Zbiorniki Sprzedaż gazu Gaz w butlach Serwis techniczny
 

Sławomir Maciejewski
s.maciejewski@energiagaz.com
tel. 608 022 403

Andrzej Kot
a.kot@energiagaz.com
tel. 608 672 868

 

Tomasz Wodnicki
t.wodnicki@energiagaz.com
tel. 501 580 978

Sławomir Maciejewski
s.maciejewski@energiagaz.com
tel. 608 022 403

 

Michał Sobik
m.sobik@energiagaz.com
tel. 668 577 160

Tomasz Wodnicki
t.wodnicki@energiagaz.com
tel. 501 580 978

 

Andrzej Kot
a.kot@energiagaz.com
tel. 608 672 868