Zbiorniki

Rodzaje zbiorników na gaz

Oferujemy zbiorniki naziemne oraz podziemne o pojemnościach 2700L, 3600L , 4850L oraz 6400L. W indywidualnych instalacjach przemysłowych mogą być stosowane zbiorniki o większych pojemnościach do 9200L.

ZBIORNIKI NAZIEMNE

Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej trójwarstwową powłoką malarską w kolorze białym, o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzaniem się zbiornika.

Zbiorniki te przystosowane są do terenów o wysokim poziomie wód gruntowych.

Standardowe wyposażenie:

 • - zawór napełnienia
 • - zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia
 • - zawór serwisowy
 • - wskaźnik napełnienia
 • - zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym
  Całość armatury posiada znak CE.

Zbiorniki naziemne są proste w instalacji. Koszt montażu jest niższy niż przy zbiorniku podziemnym.

ZBIORNIKI PODZIEMNE

Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości nowoczesną ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 kV. Zbiorniki wyposażone są w kopułę z tworzywa, umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczają.

Standardowe wyposażenie:

 • - zawór napełnienia
 • - zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia
 • - zawór serwisowy
 • - wskaźnik napełnienia
 • - zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym

Całość armatury posiada znak CE.
Zbiorniki naziemne idealnie sprawdzą się na działkach o małej powierzchni. Znacząco nie ingerują one w architekturę otoczenia.

Odpowiadamy na Wasze pytania:

 

Na ogół gaz propan jest najtańszy w okresie letnim.

Zbiorniki podziemne polecamy szczególnie klientom, którzy posiadają małe lub zabudowane działki. Widoczna jest wtedy tylko pokrywa zbiornika. Pozwala to na dowolną aranżację ogrodu, działki czy terenu inwestycji.

Tak, jest droższy, lecz jest to opcja warta przemyślenia, z uwagi na dowolne zagospodarowanie terenu.

Płyta fundamentalna pod zbiornik naziemny powinna mieć grubość od 15 do 30 cm. Musi ona wystawać ponad powierzchnię gruntu.

Pozwolenie na budowę potrzebne jest w przypadku budynku gospodarczego, usługowego, handlowego, przemysłowego lub jeśli jest on oznaczony literką „i”.
Do wykonania projektu instalacji zewnętrznej do w/w budynków potrzebna jest:
– Aktualna mapa do celów projektowych (nie starsza niż jeden rok)
– Decyzja o warunkach zabudowy.

Aby zbudować instalację niezbędne jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym. Klient we własnym zakresie dostarcza mapę geodezyjną i pozwolenie na budowę. Energia Gaz wykona projekt przyłącza, dostarczy płytę pod zbiornik i zbiornik, montaż instalacji i przyłącza. Po naszej stronie leży również badanie uziomu i szczelności instalacji, oraz końcowy odbiór w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 • - Wniosek zgłoszenia,
 • - Projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta,
 • - Kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Niezależnie od pojemności zbiornika możemy napełnić go jedynie w 85%, ponieważ tyle zajmuje gaz płynny (faza ciekła). 15% zajmuje objętość (faza gazowa) gazu płynnego. W zbiorniku powinno znajdować się nie mniej niż 25%. Jeśli jest go mniej, traci on moc odparowania, jest to szczególnie istotne w przypadku bardzo niskich temperatur na zewnątrz.

W trosce o bezpieczną eksploatację instalacji zbiornikowych gazu płynnego, Energia Gaz utrzymuje służby serwisowe dostępne dla klientów praktycznie przez 24 godz./dobę. Zadaniem grupy serwisantów jest usuwanie zakłóceń eksploatacji oraz naprawa elementów instalacji zbiornikowych gazu płynnego, których uszkodzenia są zgłaszane przez Klientów.

Do zasilania instalacji przydomowych wykorzystywana jest zawsze faza lotna gazu płynnego, dlatego tak ważna jest temperatura odparowania. Propan odparowuje w bardzo niskich temperaturach do –43°C (w przeciwieństwie do mieszanki propan-butanu, która przestaje spełniać swoje funkcje już przy 0°C - w zależności od proporcji składników). Stosowanie propanu gwarantuje bezawaryjne działanie instalacji i ciepło w domu nawet podczas największych mrozów.