Butle

Czym różni się propan od mieszaniny propan-butan?

Propan odparowuje w temperaturze do -42°C a propan-butan minimalnie przy 0°C. W temperaturach ujemnych butla z propanem-butanem nie będzie działać. W sezonie zimowym zalecamy użytkowanie propanu, zwłaszcza do ogrzewania pomieszczeń lub przy urządzeniach pracujących na zewnątrz budynku.

Jakie są wymiary i ciśnienie butli gazowych?

 

2 kg propan-butan 3 kg propan-butan 5 kg propan-butan 10 kg propan 11 kg propan-butan 30 kg propan 33 kg propan-butan 8 kg propan
Napełnienie (kg) 2 3 5 10 11 30 33 8
Pojemność (litry) 4,8 7,2 12,3 27,2 27,2 72 79 19,2
Masa butli pustej (kg) 2,6 3,3 6 9,1-13,8 9,1-13,8 25,5-33,3 25,5-33,5 5,3
Wysokość całkowita (mm) 250 320 500 595 595 1160 1250 480
Średnica zewnętrzna butli (mm) 215 215 229 300 300 318 318 300
Ciśnienie kontrolne (MPa) 3 3 3 2,5 2,5 3 3 3

 

Po każdej wymianie butli sprawdź szczelność połączenia butli z kuchenką lub grzejnikiem. PAMIĘTAJ nigdy nie sprawdzaj szczelności płomieniem! Użyj wody z mydłem lub płynem do naczyń. Spryskaj nią miejsca połączenia. Jeśli powstanie na nich piana to znaczy, że butla jest nieszczelna. Na rynku są też specjalne, niedrogie pianki do sprawdzania szczelności. Zawsze korzystaj z profesjonalnych punktów wymiany butli.

  1. Otwórz okna.
  2. Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych.
  3. Nie używaj otwartego ognia, świeczek, zapałek, lamp naftowych. Natychmiast zgaś wszystkie źródła ognia.
  4. Zamknij zawór butli najszybciej i najmocniej jak to możliwe.
  5. Odłącz butlę od instalacji. Wynieś ją z budynku i przewietrz całe mieszkanie.
  6. Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwij serwis dostawcy gazu, który jest jej właścicielem, lub osobę, która ma uprawnienia do naprawy urządzeń gazowych.
  7. W razie dużego wycieku gazu lub pożaru, koniecznie wyprowadź z domu mieszkańców. Natychmiast wezwij straż pożarną! Nie wracaj do budynku i stosuj się do wskazówek dyspozytora straży.

Zanim przewieziesz butlę, dokręć zawór i zabezpiecz jego dyszę nakrętką. Butlę przewoź zawsze pionowo, zabezpieczoną przed przewróceniem się. Nie tocz butli do samochodu! Z bagażnika, w którym jest butla, wyjmij wszystko, co może ją uszkodzić ją. Nie wolno przewozić butli transportem publicznym, rowerem czy motorem.

Skorzystaj z pomocy dostawcy lub postępuj zgodnie z jego zaleceniami. Zanim podłączysz nową butlę, sprawdź uszczelkę reduktora ciśnienia i zaworu. Jeśli guma jest uszkodzona czy pofałdowana, trzeba ją wymienić. Skontaktuj się w tym celu z dostawcą. Butle gazowe podłączaj zawsze specjalnymi elastycznymi przewodami do gazu płynnego, o długości co najmniej 1,5 m z opaskami zaciskowymi na obu końcach. Wymieniaj je co 4 lata. Bardzo ważnym elementem jest reduktor ciśnienia gazu, który reguluje ciśnienie w butli odpowiednio do temperatury otoczenia. Nigdy nie otwieraj zaworu ani pokrętła reduktora, dopóki nie dokręcisz wszystkich przewodów połączeniowych.

W naszej rozlewni gazu można napełnić zarówno butle turystyczne jak i większe, pod warunkiem, że są w dobrym stanie technicznym i mają ważną legalizację. Butli niesprawnych oraz bez ważnej legalizacji nie napełniamy.